LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG SAU KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016 Trong ngày làm việc đầu tiên, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên và các cháu thân yêu trường MN Cây Thị đã tích cực tham gia các hoạt động lao động, vệ sinh môi trường,

LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG SAU KỲ NGHỈ

TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016

Trong ngày làm việc đầu tiên, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên và các cháu thân yêu trường MN Cây Thị đã tích cực tham gia các hoạt động lao động, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trong và ngoài lớp. Ngoài ra, các giáo viên còn tích cực trong việc trang trí lớp học nhằm tạo môi trường thân quen gần gũi để chào đón các bé trong những ngày học đầu.
Sau đây là một vài hình ảnh hoạt động: