Sau khi tham dự chuyên đề PTNN tại trường Mầm non Tân Lợi theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT vào ngày 12/03/2021. Bô phận chuyên môn trường MN Cây Thị đã bắt tay ngay vào việc lập kế hoạch và phân công giáo viên dạy chuyên đề tại trường.

Sau khi tham dự chuyên đề Phát triển ngôn ngữ tại trường Mầm non Tân Lợi theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT vào ngày 12/03/2021. Bô phận chuyên môn trường MN Cây Thị đã bắt tay ngay vào việc lập kế hoạch và phân công giáo viên dạy chuyên đề tại trường.

Do đặc điểm của trường có 3 điểm riêng biệt nên việc thực hiện chuyên đề được tổ chức theo từng điểm, tạo điều kiện cho tất cả giáo viên trong nhà trường đều được tham gia học tập.

Theo kế hoạch, các đồng chí giáo viên được phân công dạy chuyên đề sẽ lựa chọn những hoạt động phù hợp với lứa tuổi và khả năng của trẻ tại lớp mình phụ trách để thực hiện dưới sự hướng dẫn của bộ phận chuyên môn cũng như sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các giáo viên trong nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Lập thực hiện dạy tại lớp  Mẫu giáo 5-6 tuổi điểm trường Hoan vào sáng ngày 30/03/2021;

Đồng chí  Lã Thị Hòa thực hiện trên trẻ MG 3-4 tuổi khu Trung Tâm và Đồng chí  Ngô Thị Quỳnh Nga dạy trẻ lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi điểm trường Trại Cau vào chiều 31/03/2021.

Sau thực hiện chuyên đề, tất cả giáo viên tham dự đã được tham gia nhận xét, rút kinh nghiệm và học tập được nhiều điều bổ ích góp phần nâng cao trình độ chuyên, nghiệp vụ cho bản thân. Đến chiều ngày 31/03/2021, chuyên đề đã thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh thực hiện chuyên đề của cô và trẻ các điểm trường, của trường mầm non Cây Thị