Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của trường mầm non Cây Thị đã triển khai thực hiện 2 chuyên đề: “Giáo dục phát triển tình cảm kĩ năng xã hội” và chuyên đề “ Giáo dục phát triển ngôn ngữ” cho trẻ theo đúng kế hoạch.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. Góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên trường mầm non Cây Thị. Thấy được tầm quan trọng của việc tổ chức thực hiện các chuyên đề trong trường mầm non góp phần phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần cho trẻ theo tinh thần dạy học lấy trẻ làm trung tâm

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của trường mầm non Cây Thị đã triển khai thực hiện 2 chuyên đề: “Giáo dục phát triển tình cảm kĩ năng xã hội” và chuyên đề “ Giáo dục phát triển ngôn ngữ” cho trẻ theo đúng kế hoạch.

Sau khi triển khai kế hoạch chuyên đề, bộ phận chuyên môn đã phân công giáo viên thực hiện chuyên đề, chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho chuyên đề.

Buổi chuyên đề diễn ra thành công tốt đẹp, sau buổi chuyên đề, giáo viên toàn trường và bộ phận chuyên môn đã họp và rút kinh nghiệm cho hoạt động chuyên đề, từ đó phát huy những mặt mạnh và khắc phục điểm yếu đề giáo viên toàn trường về triển khai dạy tại lớp mình tốt hơn.

Thực hiện chuyên đề là một hoạt động bổ ích cho các giáo viên trực tiếp đứng lớp. Thông qua hoạt động chuyên đề, giáo viên được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn của bạn bè đồng nghiệp, các cháu có cơ hội phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ và vui thích khi được đến trường mầm non.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động chuyên đề: