Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021và góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên trong trường, trong 2 ngày 22và 23 tháng 12-2020. Trường Mầm non Cây Thị đã tổ chức chuyên đề Giáo dục phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội cho trẻ trong trường mầm non tại 3 điểm trường cho toàn bộ CBGV cuả trường mầm non Cây Thị

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021và góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên trong trường, trong 2 ngày 22và 23 tháng 12-2020. Trường Mầm non Cây Thị đã tổ chức chuyên đề Giáo dục phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội cho trẻ trong trường mầm non tại 3 điểm trường cho toàn bộ CBGV cuả trường mầm non Cây Thị

Nội dung Chuyên đề: Những vấn đề chung liên quan đến nội dung lĩnh vực giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ trong trường mầm non. Chuyên đề được thực hiện ở 4 nhóm lớp với các bài dạy:

+ Lớp nhà trẻ 24-36 tháng Hoan hoạt động “ Bé biết đi giép”, thực hiện cô giáo Dương Thị Phượng:

+ Lớp 5-6 tuổi Hoan, hoạt động “Bé biết quan tâm chia sẻ và giúp đỡ bạn” thực hiện cô giáo Nguyễn Thị Lập

+ Lớp MG 4-5 tuổi Trại Cau hoạt động “Bé tiết kiệm nước” thực hiện cô giáo Phạm Thị Thảo

+ Lớp MG 4-5 tuổi Trung tâm hoạt động “Bé tiết kiệm nước” thực hiện cô giáo Nông Thị Bằng

Thực hiện chuyên đề là một hoạt động bổ ích cho các giáo viên trực tiếp đứng lớp.  Buổi chuyên đề diễn ra thành công tốt đẹp, sau buổi chuyên đề BGH và toàn bộ giáo viên tại các điểm và rút kinh nghiệm cho hoạt động chuyên đề tại ngay tại các điểm, từ đó phát huy những mặt mạnh và khắc phục điểm yếu đề giáo viên toàn trường về triển khai dạy tại lớp mình tốt hơn.

Kết quả nổi bật đã đạt được qua thực hiện chuyên đề:

- 100% giáo viên trong trường được tham dự chuyên đề

- Giáo viên được phân công giảng dạy chuẩn bị bài và đồ dùng chu đáo đầy đủ. Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tốt, lồng ghép phát âm tiếng anh cho trẻ gây sự thu hút của trẻ vào hoạt động.

- Nội dung các tiết dạy phù hợp với trẻ của từng nhóm lớp

- Trẻ tích cực sôi nổi tham gia các hoạt động

Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyên đề