Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của nhà trường và hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982, ngày 20/11/2020 Trường Mầm non Cây Thị tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2020 - 2021Hội thi  Khai mạc Từ 7h30 khai mạc đến 8h tại hội trường mầm non Cây Thị.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của nhà trường và hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982, ngày 20/11/2020 Trường Mầm non Cây Thị tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2020 - 2021Hội thi  Khai mạc Từ 7h30 khai mạc đến 8h tại hội trường mầm non Cây Thị. Để học hỏi và nâng cac chất lượng hội thi, đánh giá một cách công tâm nhất, Nhà trường đã mời giám khảo là hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của các trường bạn giúp đỡ chấm thi.

          Hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường; khuyến khích các giáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

          Hội thi gồm có 13 giáo viên tham gia, nội dung thi gồm 2 phần (Thuyết trình + Thực hành). Các đồng chí giáo viên dự thi đều có sự chuẩn bị bài dạy chu đáo, đầu tư trí tuệ, xác định được vị trí, mục tiêu, chuẩn kiến thức-kỹ năng trọng tâm của bài dạy; nội dung dạy học gắn với thực tế đời sống của trẻ. Đa số các hoạt động đã đổi mới phương pháp dạy học

          Giáo viên đã nỗ lực, mạnh dạn, tự tin đổi mới phương pháp dạy học theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, sự chuẩn bị chu đáo về bài dạy, cùng với lòng nhiệt tình, yêu nghề, say mê sáng tạo đã đem lại kết quả cao. Các Hoạt động học được giáo viên đã sử dụng phương tiện dạy học hiện đại, có áp dụng CNTT, giáo án điện tử, tranh, hình ảnh sinh động kích thích sự hứng thú học tập của trẻ, đồ dùng dạy học phong phú, phát huy hiệu quả           

          Ngoài ra nhà trường còn tổ chức thi Thuyết trình nhằm củng cố nâng cao kiểm tra  những kiến thức cơ bản về công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đạo đức nhà giáo….

          Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở của trường mầm non Cây Thị đã tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học trong nhà trường. Tạo cơ hội giao lưu, học tập giữa các tổ chuyên môn, cá nhân trong việc tổ chức, quản lý hoạt động dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị dạy học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên dạy giỏi. Xây dựng và phát triển lực lượng giáo viên nòng cốt phục vụ cho hoạt động chuyên môn trong nhà trường. Hội thi trở thành đợt sinh họat chuyên môn sâu rộng góp phần tích cực trong việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên.

Hình ảnh minh họa: