Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ngày 14/6/2021, Trường MN Cây Thị tổ chức  họp bình xét thi đua năm học 2020-2021 thông qua họp trực tuyến để đánh giá, tổng hợp và nhìn lại kết quả thi đua của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong năm học vừa qua đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục và phương hướng phấn đấu cho năm học mới.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ngày 14/6/2021, Trường MN Cây Thị tổ chức  họp bình xét thi đua năm học 2020-2021 thông qua họp trực tuyến để đánh giá, tổng hợp và nhìn lại kết quả thi đua của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong năm học vừa qua đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục và phương hướng phấn đấu cho năm học mới. Dự và chỉ đạo cuộc họp có:

- Đ/C Dương Thùy Lê – BTCB – Hiệu trưởng nhà trường,

- Đ/c Nguyễn Thị Phương Oanh – CTCĐ – Phó hiệu trưởng,

- Đ/c Nguyễn Thị Hằng Phó hiệu trưởng.

Cùng với có sự có mặt đầy đủ của 30 Đ/c là GV,NV nhà trường. Tại cuộc họp các đ/c đã nghiêm túc chỉ ra những diểm mạnh, điểm yếu của bản thân để tìm cách khắc phục. Dân chủ tự phê bình và phê bình để bản thân cũng như đồng nghiệp phát triển tốt hơn.kết thúc cuộc họp tập thể sư phạm nhà trường đã bình xét được 3 đ/c đạt CSTĐ, 14 đ/c đạt LĐTT, 01 HTNV. Đó là kết quả mà tập thể sư phạm trường MN Cây Thị đã đạt được trong năm học 2020-2021.

          Trên đây là kết quả bình xét thi đua năm học 2020-2021 của trường Mầm non Cây Thị, Qua kết quả này tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường sẽ cố gắng hoàn thành đạt kết quả cao hơn trong những năm tiếp theo

Sau đây là một số hình ảnh