Kiểm tra dự giờ đột xuất giáo viên

Để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay, kiểm tra dự giờ giáo viên là việc làm thường xuyên trong mỗi nhà trường.

Để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay, kiểm tra dự giờ giáo viên là việc làm thường xuyên trong mỗi nhà trường. Qua việc kiểm tra đột xuất giáo viên BGH sớm nắm bắt được các kĩ năng, trình độ, sự chuẩn bị của từng giáo viên trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ , các hoạt động trong ngày có được làm thường xuyên hay không từ đó từ đó đưa ra một nhận định chính xác về chuyên môn trong từng hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của mỗi giáo viên. Đây cũng là một biện pháp quan trọng giúp cho giáo viên luôn luôn chuẩn bị đầy đủ về tinh thần và hồ sơ sổ sách, đồ dùng học liệu trước khi đến lớp, tránh được tình trạng dạy mà ít chuẩn bị của giáo viên.

Tóm lại, việc kiểm tra dự giờ đột xuất là một hoạt động giáo dục quan trọng của mỗi giáo viên. Dự giờ lớp học thường xuyên sẽ là một biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường mầm non hiện nay.

Sau đây là một số hình ảnh