Chiều ngày 08 tháng 01 năm 2021 Bộ Chuyên môn trường mầm non Cây thị tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an toàn chống bạo hành trẻ và hướng dẫn công tác nuôi dưỡng trong trường mầm non, tổ chức quản lý bán trú cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. 100% Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường  tham gia lớp tập huấn đầy đủ.

Chiều ngày 08 tháng 01 năm 2021 Bộ Chuyên môn trường mầm non Cây thị tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an toàn chống bạo hành trẻ và hướng dẫn công tác nuôi dưỡng trong trường mầm non, tổ chức quản lý bán trú cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. 100% Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường  tham gia lớp tập huấn đầy đủ. Đồng chí Nguyễn thị Hằng Phó hiệu trưởng nhà trường phụ trách truyển tải thông tin nội dung tập huấn.

          Thông qua lớp tập huấn tập thể CBGV, NV nhà trường hiểu rõ sâu sắc hơn vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ, tuân thủ tốt các vấn đề an toàn trong nhà trường, dà soát lại môi trường đảm bảo an toàn cho trẻ. Các vấn đề quy định rõ dàng trong công tác nuôi dưỡng giúp cô nuôi hiểu rõ hơn các quy định trong chế biến, đảm bảo VSATTP, đảm bảo VSMT...

Sau đây là một số hình ảnh minh họa trong buổi tập huấn