Đánh giá sự phát triển của trẻ là quá trình thu thập thông tin về trẻ một cách có hệ thống và phân tích, đối chiếu với mục tiêu của Chương trình giáo dục mầm non, nhằm theo dõi sự phát triển của trẻ, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch và kịp thời điều chỉnh kế hoạch chăm sóc giáo dục cho phù hợp với trẻ, với tình hình thực tế ở địa phương. 

Đánh giá sự phát triển của trẻ là quá trình thu thập thông tin về trẻ một cách có hệ thống và phân tích, đối chiếu với mục tiêu của Chương trình giáo dục mầm non, nhằm theo dõi sự phát triển của trẻ, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch và kịp thời điều chỉnh kế hoạch chăm sóc giáo dục cho phù hợp với trẻ, với tình hình thực tế ở địa phương. Đánh giá sự phát triển của trẻ bao gồm: Đánh giá trẻ hằng ngày nhằm kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hằng ngày và đánh giá theo giai đoạn để xác định mức độ đạt được của trẻ ở các lĩnh vực phát triển theo từng giai đoạn, trên cơ sở đó điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục cho giai đoạn tiếp theo.

Để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ  góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục mầm non non năm học 2020- 2021, chiều ngày 02 tháng 04 năm 2021, trường mầm non Cây Thị  tổ chức lớp tập huấn “Đánh giá sự phát triển của trẻ”.

Đồng chí Dương Thùy Lê, Bí Thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường đã  trao đổi một số kinh nghiệm trong việc đánh giá trẻ trong giai đoạn hiện này. Tham dự lớp tập huấn toàn thể các giáo viên và nhân viên trong nhà trường. Qua lớp tập huấn tất cả các giáo viên đã tham gia nghiên cứu và thảo luận mục đích, nội dung, phương pháp đánh giá sự phát triển của trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo  .

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi tập huấn