Để tăng cường sự liên kết giữa nhà trường và phụ huynh trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường cũng như ở nhà, sáng ngày 19/9/2020 trường mầm non Cây Thị tổ chức họp phụ huynh đầu năm học  2020-2021.  Buổi họp phụ huynh được diễn ra tại các lớp ở ba điểm trường, Trung tâm, điểm trường Trại Cau, điểm trường Hoan.

Để tăng cường sự liên kết giữa nhà trường và phụ huynh trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường cũng như ở nhà, sáng ngày 19/9/2020 trường mầm non Cây Thị tổ chức họp phụ huynh đầu năm học  2020-2021.  Buổi họp phụ huynh được diễn ra tại các lớp ở ba điểm trường, Trung tâm, điểm trường Trại Cau, điểm trường Hoan.

Thông qua cuộc họp này nhà trường báo cáo tới các bậc phụ huynh về về kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2019-2020, triển khai kế hoạch năm học 2020-2021, trao đổi thông tin đến quý phụ huynh, và nhận ý kiến phản hồi trở lại để có những điều chỉnh hoặc hỗ trợ kịp thời. Các nội dung chính liên quan đến chương trình dạy, các hoạt động triển khai trong năm học, những lưu ý đến gia đình xoay quanh việc giáo dục trẻ mầm non đã được ban giám hiệu phổ biến trong buổi họp đại diện phụ huynh 12 lớp. Đồng thời sau buổi họp chung, giáo viên  từng lớp cũng đã có cơ hội trao đổi riêng với cha mẹ tại lớp học của chính các con để hai bên cùng lắng nghe và phối hợp giáo dục các bé một cách tốt nhất.

Một số hình ảnh cuộc họp :