Họp phụ huynh là một buổi rất quan trọng, giúp cho các phụ huynh có thể nắm bắt được đầy đủ tình hình học tập và rèn luyện của con em mình tại trường. Vì vậy chiều ngày 17/9/2019 , trường Mầm Non Cây Thị đã tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm cho tất cả các lớp tại 3 điểm trường

Trường Mầm non Cây Thị tổ chức họp phụ huynh đầu năm

Họp phụ huynh là một buổi rất quan trọng, giúp cho các phụ huynh có thể nắm bắt được đầy đủ tình hình học tập và rèn luyện của con em mình tại trường. Vì vậy chiều ngày 17/9/2019 , trường Mầm Non Cây Thị đã tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm cho tất cả các lớp tại 3 điểm trường. Qua cuộc họp đầu năm giáo viên thông qua báo cáo của hiệu trưởng về tình hình của nhà trường để phụ huynh có thể nắm rõ tình hình trường lớp đầu năm học. Triển khai các khoản thu hộ đàu năm, tiền ăn, tiền học phí, các chế độ chính sách dành cho học sinh MG,NT, hộ nghèo, cận nghèo, vùng 135...Triển khai các quy định chung của trường, lớp...

Ban giám hiệu phân công các đồng chí dự họp tại các điểm trường để trình bày và giải đáp những thắc mắc của các bậc phụ huynh.

Cuộc họp của các lớp đều diễn ra thành công tốt đẹp, 100% các bậc phụ huynh nhất trí với nội dung và thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.